פוקט נני 

תנאי שימוש

 

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

הסכם משתמש זה של פוקט-נני ("תנאים") חל על הגישה של המשתמש  (להלן – “המשתמש(ים)” או “אתה“) והשימוש באתרים, באפליקציות לנייד, מוצרים ושירותים מקוונים אחרים (ביחד, "השירותים", ״שירותי החברה״) המסופקים על ידי פוקט-נני (״פוקט-נני״ ,״החברה״ ,"אנחנו" או ״שלנו״)  

זכור כי פוקט-נני מיועדת להנאה ולמידה והיא נועדה להיות מקום לבילוי שלכם, אך אנו עדיין זקוקים לחוקים בסיסיים כלשהם. אנא קרא בעיון את התנאים לפני שאתה משתמש באפליקציה. בעצם התחברותך ו/או התקנת האפליקציה ו/או רישום, כניסה, שימוש באפליקציה, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה המופיעה להלן (להלן, ביחד – “התנאים“). אתה מסכים כי כמשתמש בשירותים שלנו, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש בשירותים. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש באפליקציה, והנך מתחייב להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך, באופן מידי.   

עיין גם במדיניות הפרטיות שלנו- היא מסבירה כיצד אנו אוספים, משתמשים ומשתפים מידע אודותיך כשאתה ניגש או משתמש בשירותים שלנו.

 

 

כל חומר רפואי ו/או מעין רפואי ו/או טיפולי ו/או תרופתי המופיע בשירותי החברה זה ו/או בכל קישור ו/או הפניה שתתבצע באמצעות שירותים אלה, הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי" והוא אינו בא במקום טיפול ו/או ייעוץ מקצועי רפואי. המידע בשירותים של החברה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול רפואי אישי ו/או ייעוץ רפואי אישי יש לפנות לרופא/ה.

 

 

לילדים מתחת לגיל 18 אסור ליצור חשבון או להשתמש בשירותים בדרך אחרת.

אם אתה מקבל תנאים אלה מטעם גורם משפטי אחר, כולל עסק או ממשלה, אתה מצהיר כי יש לך סמכות משפטית מלאה לחייב ישות כזו לתנאים אלה.

 

 

פוקט-נני מעניקה לך רישיון אישי הלא ניתן להעברה, לא בלעדי, שניתן לביטול, מוגבל לשימוש ולגישה לשירותים אך ורק כמותר בתנאים אלה. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש על ידי תנאים אלה.

 

למעט כמותר באמצעות השירותים או כפי שמותר על ידינו בכתב, הרישיון שלך אינו כולל את הזכות ל:

רישיון, מכירה, העברה, הקצאה, הפצה, אירוח או ניצול מסחרי אחר של השירותים או התוכן;

לשנות, להכין עבודות נגזרות של, לפרק, או להנדס הפוך כל חלק בשירותים או בתוכן; או

לגשת לשירותים או לתוכן על מנת לבנות אתר, מוצר או שירות דומה או תחרותי.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, להשהות או להפסיק את השירותים (כולם או חלקם) בכל עת, עם או בלי הודעה אליך. כל פרסום, עדכון או תוספת אחר כלשהם לפונקציונליות של השירותים בעתיד יהיו כפופים לתנאים אלה, אשר עשויים להתעדכן מעת לעת. אתה מסכים כי לא נהיה אחראים כלפיך או לצד שלישי כלשהו בגין שינוי, השעיה או הפסקת השירותים או חלק כלשהו מהם.

 

 

כדי להשתמש בתכונות מסוימות בשירותים שלנו, יתכן שתידרש ליצור חשבון פוקט-נני ("חשבון") ולספק לנו שם משתמש, סיסמא ומידע מסוים אחר אודות עצמך כמפורט במדיניות הפרטיות.

אתה האחראי הבלעדי למידע המשויך לחשבונך ולכל מה שקורה לחשבונך. עליכם לשמור על אבטחת חשבונכם ולהודיע מייד לפוקט-נני אם אתם מגלים או חושדים שמישהו ניגש לחשבונכם ללא אישורך.

אתה לא מורשה, למכור או להעביר את חשבונכם ללא הסכמתנו בכתב מראש.

אם ברצונך למחוק את החשבון תוכל לעשות כן דרך השירותים, או לשלוח לחברה הודעת דוא”ל. מחיקת החשבון תבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, מרגע מחיקת החשבון לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון. שים לב: מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות תוכן הגולשים כהגדרתו להלן) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

 

 

השירותים עשויים להכיל מידע, טקסט, קישורים, גרפיקה, תמונות, קטעי וידאו, או חומרים אחרים ("תוכן"), כולל תוכן שנוצר עם השירותים שנשלחו על ידיך או באמצעות חשבונך ("התוכן שלך"). איננו לוקחים אחריות כלשהי ואנחנו לא תומכים במפורש או במרומז באף אחד מתכניך. 

על ידי מסירת התוכן שלך לשירותים אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את כל הזכויות, הכוח והסמכות הנדרשים להענקת הזכויות לתוכן שלך הכלולים בתנאים אלה. מכיוון שאתה בלבד אחראי לתוכן שלך, אתה יכול לחשוף את עצמך לחבות אם אתה מפרסם או משתף תוכן ללא כל הזכויות הנחוצות.

אתה שומר על כל זכויות בעלות שיש לך בתוכן שלך, אך אתה מעניק ל- פוקט-נני את הרישיון הבא לשימוש באותו תוכן:

כאשר התוכן שלך נוצר עם השירותים או מוגש לשירותים, אתה מעניק לנו רישיון עולמי, ללא תמלוגים, תמידי, בלתי ניתן להחלפה, לא בלעדי, ניתן להעברה וניתן לשירות רשיון שניתן להשתמש בו, להעתיק, לשנות, להתאים, להכין עבודות נגזרות, להפיץ, להפיץ , לבצע ולהציג את התוכן שלך וכל שם, שם משתמש, קול או דמות המסופקים בקשר לתוכן שלך בכל פורמטי המדיה והערוצים המוכרים כעת או מאוחרים יותר. רישיון זה כולל את הזכות לנו להפוך את התוכן שלך לזמין להפצה, שידור, הפצה או פרסום על ידי חברות, ארגונים או אנשים אחרים המשתפים פעולה עם פוקט-נני. אתה גם מסכים כי אנו עשויים להסיר מטא נתונים הקשורים לתוכן שלך, ואתה מוותר באופן בלתי הפיך על כל טענות וקביעות של זכויות מוסריות או ייחוס ביחס לתוכן שלך.

כל רעיונות, הצעות ומשוב אודות פוקט-נני או השירותים שלנו שאתה מספק לנו הם מרצון לחלוטין, ואתה מסכים כי פוקט-נני עשויה להשתמש ברעיונות, הצעות ומשובים כאלה ללא פיצוי או התחייבות כלפיך.

למרות שאיננו מחויבים למסך, לערוך או לפקח על התוכן שלך, אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, למחוק או להסיר את התוכן שלך בכל עת ומכל סיבה שהיא, כולל עבור הפרה של תנאים אלה, הפרה של מדיניות התוכן שלנו , או אם תיצור עלינו אחריות אחרת.

 

 

בעת כניסה לשירותים או השימוש בהם, עליכם לכבד אחרים וזכויותיהם, כולל על ידי ביצוע תנאים אלה ומדיניות התוכן, כך שכולנו נמשיך להשתמש בשירותים וליהנות מהם. אנו תומכים בדיווח האחראי על פגיעויות אבטחה. כדי לדווח על בעיית אבטחה, אנא שלחו דוא"ל לכתובת contact@pocket-nanny.com.

ייתכן והשירותים יאפשרו לך להעלות אליה ו/או לחלוק עם משתמשים נוספים של השירותים או עם החברה מידע, תמונות, , הודעות בנוגע לשירותים הניתנים באפליקציה ופניות לשירות הטכני (“תוכן גולשים“). תוכן הגולשים עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים כגון עיצובים, אנימציות, יצירות ספרותיות, טקסטים, איורים, תמונות, דעות, חוות דעת, מצגות וכל מידע קנייני אחר. אנא ודא כי שימושך באפליקציה מכבד את הזכויות הקנייניות (לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות) של בעלי תוכן הגולשים אותו העלית לשירותי החברה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, עלות או הוצאה העלולים להיגרם לך כתוצאה מהעלאת תוכן גולשים או בקשר להעלאה כאמור. הנך מסכים ומאשר כי אתה נושא באחריות בלעדית לתוכן גולשים שאתה מעלה באמצעות השימוש בשירותי החברה ולהשלכות השימוש בתוכן זה על ידי החברה ועל ידי צדדים שלישיים.

בעת שאתה מעלה לאפליקציה תוכן גולשים עליך להקפיד שתוכן גולשים זה יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להציג באמצעות שימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה את תוכן המשתמשים הבא:

 

 

נוסף על האמור לעיל ולמען הסר ספק, ה”שימושים האסורים” המפורטים לעיל, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על תוכן הגולשים.

לחברה אין כל חובה לבחון, לשנות או לנטר תוכן גולשים. יחד עם זאת, החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את תוכן הגולשים לפני ואחרי פרסומו, לסרב להציג תוכן גולשים, לשנות או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן גולשים אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בחברה, במשתמשי שירותי החברה, בחברה או במי מטעמה, או מכל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתה המלא של החברה. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע ממך להעלות ולהציג באמצעות השירותים תכנים נוספים. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין ואינן מחייבות אותה לנטר את תוכן הגולשים אשר זמין באפליקציה.

 

החברה עשויה ליצור הגבלות לשימוש באפליקציה, לרבות הגבלות בדבר גודל ונפח אחסון הזמינים לתוכן גולשים. 

הנך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, את תוכן הגולשים אותו את מעלה לאפליקציה. החברה לא תישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מאובדן תוכן הגולשים. 

במידה והנך סבור כי תוכן גולשים הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת הכותרת “נוהל הודעה והסרה” להלן.

 

 

פוקט-נני מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ודורשת ממשתמשים בשירותים שלנו לעשות זאת. יש לנו מדיניות הכוללת הסרת כל חומרים המפרים מהשירותים ולסיום, בנסיבות מתאימות, של המשתמשים בשירותים שלנו שהם מפרים חוזרים. אם אתה מאמין שמשהו בשירותים שלנו מפר זכויות יוצרים שבבעלותך או שאתה שולט בהן, אתה רשאי להודיע לסוכן המיועד שלנו על ידי פניה.

סוכן זכויות יוצרים

copyright@pocket-nanny.com

 

כמו כן, שים לב שאם אתה מציג באופן לא מודע כי פעילות או חומר בשירותנו מפרים, אתה עלול להיות אחראי כלפי פוקט-נני בגין עלויות ונזקים מסוימים.

אם נסיר את התוכן שלך בתגובה להודעת זכויות יוצרים או סימנים מסחריים, אנו נודיע לך באמצעות מייל של פוקט-נני. אם אתה מאמין שהתוכן שלך הוסר בטעות בגלל טעות או זיהוי שגוי, אתה יכול לשלוח הודעה נגדית לסוכן זכויות היוצרים שלנו (פרטי התקשרות המופיעים למעלה).

 

 

אין עמלות בגין שימוש בהיבטים רבים של השירותים. עם זאת, תכונות פרימיום, מוצרים וירטואליים שעשויים להיות זמינים לרכישה בחלק מהשירותים שלנו. בנוסף לתנאים אלה, על ידי רכישה או שימוש של בסחורה הווירטואלית שלנו, אתה מסכים להסכם טובין וירטואליים. 

פוקט-נני רשאית לשנות מעת לעת את העמלות או ההטבות הקשורות לתכונות הפרימיום עם הודעה מוקדמת סבירה; עם זאת, בתנאי שלא תידרש הודעה מוקדמת למבצעים זמניים, כולל הפחתות ארעיות באגרות הקשורות לתכונות הפרמיה.

אתה רשאי למסור את כרטיס החיוב, כרטיס האשראי או פרטי התשלום האחרים שלך ("פרטי תשלום") דרך השירותים שלנו לרכישת תכונות פרימיום או מוצרים ושירותים אחרים בתשלום. אנו משתמשים בספקי שירותים של צד שלישי כדי לעבד את פרטי התשלום שלך. אם אתה מגיש את פרטי התשלום שלך, אתה מסכים לשלם את כל העלויות שנגרמות לך, ואתה נותן לנו אישור לחייב אותך כאשר פירעון התשלום עבור סכום הכולל עלויות אלה וכל מיסים ועמלות רלוונטיים.

 

למעט במידה האסורה על פי חוק, אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק אותנו, בעלי הרישיונות שלנו, ספקי שירותי הצד השלישי שלנו, ונושאי המשרה, העובדים, הרשיונות והסוכנים שלנו ("סוכני פוקט-נני"), לרבות עלויות ועורכי דין עמלות, מכל תביעה או דרישה שיבוצעו על ידי צד ג 'כלשהו עקב או (או) השימוש שלך בשירותים, (ב) הפרתך על תנאים אלה, (ג) הפרת חוקים ותקנות חלים, או ( ד) התוכן שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוט בהגנה על כל עניין שאתה נדרש לשפות אותנו, ואתה מסכים לשתף פעולה עם ההגנה שלנו על טענות אלה.

 

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים בשירותיו ובכל חומר ו/או תצלום ו/או איור הנכללים בשירותים הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני הגולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן: "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

 

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האפליקציה והתכנים ניתנים למשתמשים “כמו שהם” (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, ו/או נציגי החברה, אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, מאפיינים, תפקוד, אבטחה או דיוק וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (1) כי האפליקציה והתכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מוירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באפליקציה (3) כי תוצאות השימוש באפליקציה ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו, ו/או- (4) כי האפליקציה מוגנת באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע של המשתמש.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים), תקלות הנובעות מספקי אינטרנט טלקומוניקציה וחשמל, נזק שייגרם לך כתוצאה מגישה בלתי מורשית למידע אודותיך עקב העדר אבטחה ו/או הגנה כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים, ונזק בגין כל כשל בתוכנת האפליקציה ו/או בתהליך התקנת האפליקציה ו/או שדרוג האפליקציה ו/או בתהליך הסרת האפליקציה ו/או בגין שימוש בכל אפליקציה במסגרת השירות . המשתמש מסכים כי השימוש באפליקציה ו/או בתכנים הינו באחריותו הבלעדית. 

המידע המתפרסם בשירותים על ידי פוקט נני או על ידי משתמשים אחרים לרבות מומחים או יועצים איננו ייעוץ רפואי ו/או חוות דעת רפואית בעניין האבחנה ו/או הטיפול בחולה מסוים.

במידה והמשתמשים יתקשרו עם גורמים שלישיים(מומחים, יועצים, בעלי מקצוע עסקים וכל גורם מסוג אחר), כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמשים לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד להתקשרות. החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה. 

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימלית המותרת על פי הדין החל.

 

 

החברה, לרבות נציגי החברה, רישיונות הרישיון שלה, ומספקי שירות צד שלישי שלה לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג’, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאפליקציה ו/או מהתכנים ו/או מתוכן גולשים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באפליקציה, ו/או בתכנים ו/או בתוכן הגולשים, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה המורשים, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה המורשים, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באפליקציה ו/או בתכנים, תוגבל לסכום אותו שילמת (ככל שרלוונטי) לחברה בשנה בה אירע האירוע המקים למשתמש טענה כלפי החברה, או לחלופין סכום של מאה (100) שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימלית המותרת על פי הדין החל.

 

 

אנו רוצים שתיהנו מפוקט-נני, כך שאם יש לכם בעיה או מחלוקת, אתם מסכימים להעלות אותה ולנסות לפתור אותה איתנו באופן לא רשמי. אתה יכול ליצור איתנו קשר עם משוב ודאגות כאן או באמצעות דוא"ל אלינו לכתובת contact@pocket-nanny.com.

 

כל המחלוקות הקשורות לתנאים אלה או לשירותים יובאו אך ורק בבתי המשפט במדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה. מוסכם על הצדדים באופן מפורש כי הוראות אמנת האומות המאוחדות לפרטיות (GDPR) או בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי מוחרגות במפורש מגדר הסכם זה.

 

 

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל”תנאי השימוש” באפליקציה ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה נרשמת לאפליקציה. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה והחברה תצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 

 

אתה רשאי לסיים תנאים אלה בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי מחיקת חשבונך והפסקת השימוש שלך בכל השירותים. אם תפסיק להשתמש בשירותים מבלי לבטל את חשבונותיך, חשבונותיך עשויים להיות מבוטלים עקב חוסר פעילות ממושך. 

החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע או זמני את גישת המשתמש לאפליקציה ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון על פי שיקול דעתה הבלעדי (כולל בין היתר בשל אי עמידתך בסעיף 5 לעיל), בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האפליקציה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האפליקציה.

המשתמש רשאי להפסיק את השימוש שלו בשירות בכל עת ומכל סיבה ואינו מחויב להודיע על כך לחברה. עם זאת, ככל שהמשתמש מעוניין שהחברה תמחק את החשבון שלו, יוכל לעשות כך דרך השירותים שלנו או על ידי הודעה רשומה לתיבת הדואר האלקטרוני שלנו. עם קבלת בקשה מסוג זה החברה  תעשה מאמצים סבירים כדי למחוק מידע אודות אותו המשתמש. מובהר בזאת כי גם לאחר מחיקת האפליקציה על ידי המשתמש ובקשתו להסיר את המידע ייתכן שמידע האמור יישמר לזמן מה במערכות הגיבוי של החברה.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף “כללי” ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

הסעיפים הבאים ישרדו גם לאחר סיום של תנאים אלה או של חשבונותיך: (התוכן שלך), (דברים שאתה לא יכול לעשות), (שיפוי), (הצהרת אחריות), (הגבלת האחריות), (חוק השלטון) ומקום), (סיום), (כללי שימוש של ספקי פלטפורמה צד שלישי)ו (שונות).  

 

קישורים מסוימים המופיעים באפליקציה מאפשרים למשתמשים לעזוב את האפליקציה ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים אלה והשירותים המקושרים אליהם אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים לזמינותם, אינם מאשרים ואינם אחראיים לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד.

 

החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושו או הסתמכותו על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים אלה או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.

 

 

האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (“רכיבי צד שלישי“). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את באפליקציה או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת “קוד פתוח”.

 

 

האפליקציה עשויה לכלול הודעות PUSH ומסרונים. הינך מסכים בזאת לקבלת כל אלה (הודעות PUSH ישלחו למשתמש לאחר שהמשתמש הסכים באופן אקטיבי לקבל הודעות אלה). המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות PUSH מהחברה על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלו.

הודעות והתראות עשויות להישלח אליך בין היתר, אך לא רק, במקרים הבאים: עדכון על פעולות נדרשות לשם ניהול משק הבית, התראות פעילות כלליות, לרבות התראות חשובות הקשורות במשתמש, בחשבון, באבטחה ופרטיות.

 

 

מאחר ואתה יכול להוריד את האפליקציה מפלטפורמה של צד שלישי, מספק שירות או מפיץ (“ספקי פלטפורמה“) השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה (“כללי שימוש“). שים לב שכללי שימוש ספציפיים מצוינים להלן אולם כללי שימוש נוספים עשויים לחול, והאחריות היא שלך לבדוק אילו כללי שימוש עשויים להיות רלוונטיים ולחול על השימוש שלך באפליקציה. הנך מתחייב לפעול בהתאם לכללי השימוש כאמור, וכללים אלו החלים על השימוש שלך באפליקציה משולבים כאן על דרך הפניה. במקרה של סתירה בין התנאים המופיעים בתנאי שימוש אלה וכללי השימוש של ספקי הפלטפורמה ביחס למצגים, התחייבויות ומגבלות על השימוש באפליקציה, הגבלת אחריות או כל סעיף אשר מטיל אחריות כלשהי על ספק הפלטפורמה אזי כללי השימוש של ספק הפלטפורמה הרלוונטי יגברו ביחס לספק הפלטפורמה הרלוונטי. אתה מצהיר בזאת כי אינך מנוע מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה מתוקף כל דין שחל עליך או מתוקף כללי השימוש של ספקי הפלטפורמה. כל הורדה ו/או שימוש באפליקציה על ידי גורם המנוע על פי החוקים החלים עליו או כללי שימוש אלו מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה אסורה במפורש. ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות iTunes (להלן – “תוכנה שנרכשה ב-Apple App Store”): אתה מאשר ומסכים כי (i) הרישיון המוענק להשתמש באתר ו/או באפליקציה הינו רישיון מוגבל להשתמש בתוכנה שנרכשה בחנות של iTunes על מכשיר נייד עם מערכת הפעלה iOS שבבעלותך או בשליטתך או באמצעות גישה על ידי חשבונות אחרים המשויכים לחשבונך במסגרת תכנית שיתוף משפחתית כמפורט ב App store Terms of Service ו- (ii) הסכם זה נכרת אך ורק בינך לבין החברה, ולא עם Apple Inc. (“Apple”), וכי על Apple לא חלה כל אחריות על כל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או כל תוכן אשר נכלל בה. השימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store חייב להיעשות בהתאם לתנאי השימוש שנקבעו על ידי Apple לרבות אלו המופיעים ב-App Store Terms of Service שהיו בתוקף במועד כריתת הסכם זה. אתה מאשר כי על Apple לא חלה כל חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store. בכל מקרה שתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה יכול להודיע על כך ל – Apple, ו-Apple תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת, אם שילמת, בעד תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store; במידה המירבית המותרת על פי הדין החל, על Apple לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store ועל כל תביעה, אובדן, התחייבות, נזק, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בסעיפי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי השימוש וכל דין אשר חל על החברה כספק של האפליקציה. אתה והחברה מאשרים כי החברה, ולא Apple, אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או בהחזקה ו/או בשימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store, לרבות, בין השאר, אך לא רק:  (i)תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (ii) תביעות כי התוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו – (iii) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנת הצרכן או מחקיקה דומה אחרת; ועל כל התביעות הללו יחולו תנאי שימוש אלה בלבד וכל דין רלוונטי אשר חל על החברה כספק של האפליקציה. אתה מאשר, כי במקרה של תביעה של צד שלישי כי תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או ההחזקה או השימוש מצדך בתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, החברה, ולא Apple, תהיה האחראית הבלעדית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני. אתה מאשר ומסכים כי Apple, והחברות הבנות של Apple, הן מוטבים של תנאי שימוש אלה, וכי מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי שימוש אלה, מוקנית ל – Apple זכות (ו- Apple תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלה נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של תנאי שימוש אלה.

 

 

 

(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאפליקציה או לשימוש בה, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לתנאים אלו, לשימוש שלך באפליקציה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל, סוכנות או זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאפליקציה או הנוגעת לה, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, תחסום את זכות התביעה של המשתמש וכמוה כויתור סופי ומוחלט מצידו על זכות זו, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג’ כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.